Tag Archives: Anemi

Anemi, blodbrist

Anemi, blodbrist

Anemi, dåliga blodvärden

Anemi har jag haft i mer än tio år. Hela tiden har jag dragits med högt MCV–värde[1]. De senaste fem åren har även mitt CRP[2] varit högt.

Det är med glädje jag nu kan berätta att både nivån på mitt MCV och nivån på mitt CRP var nere på normal nivå, vid förra månadens provtagning. Min anemi verkar bara ha försvunnit! Dessa resultat har jag inte sett på fem resp tio år och som jag tillskriver hälsosamt åldrande-produkten.

Jag ser med spänning fram emot de framgångar hälsosamt åldrande-produkten kan få med inflammationer i kroppen hos andra människor.

Sandy från Connecticut[1] Medelcellvolym eller MCV är ett blodprov som mäter den genomsnittliga storleken på de röda blodkropparna i blodet. Analysen är användbar för att karakterisera anemier.

[2] C-Reaktivt Protein eller CRP är ett blodprov som mäter mängden C-reaktivt protein som produceras i levern.  Analysen är användbar för att karakterisera (markör för ) inflammationer. Till vardags även kallad ”snabbsänka”.

Blodsocker problem

Blodsocker problem

Hur får man ordning på blodbrist, blodsocker och blodtryck?

Dannys mamma har massor av hälsoproblem och hon har haft så grav blodbrist att hon behövt få transfusioner flera gånger, hon har också problem med sitt blodsocker samt högt blodtryck. Hon började ta underhållsdosen av zeolit i juni och i förra veckan gick hon tillbaka för nya blodprover och allt var perfekt. Det fanns inga tecken på anemi och hennes blodsocker var perfekt. Läkarna kunde inte förstå det och ville veta vad hon gjort annorlunda. Vi ville bara dela med oss av detta till alla. -Danny och Becky W

Anemi

Anemi

Jag testade zeoliten plus en svampprodukt. Produkten presenterades för mig tre veckor innan jag skulle mäta mina blodvärden. Jag tog också några dagliga näringsämnen så jag antar att alla tre var orsak till mina goda nyheter. 2001 hade jag magcancer. I sju år har mitt blod inte arbetat som det ska och jag har också varit anemisk. Jag kontrollerar blodet var fjärde månad och alltid samma resultat – jag producerar inga röda blodkroppar.
Men inte längre! Efter tre och en halv vecka med dessa produkter visade mitt blod ingen anemi och jag har bra med röda blodkroppar!
Jag har ju sagt till alla att om det här skulle hända skulle jag ropa ut det från fjälltopparna. Jag vill att andra ska ge sig själva en chans att bli friska också.

Anemi

Anemi

Dannys mamma har massor av hälsoproblem och hon har haft så grav blodbrist att hon behövt få transfusioner flera gånger, hon har också problem med sitt blodsocker samt högt blodtryck. Hon började ta underhållsdosen av zeolit i juni och förra veckan gick hon tillbaka för nya blodprover och allt var perfekt. Det fanns inga tecken på anemi och hennes blodsocker var perfekt. Läkarna kunde inte tro det och ville veta vad hon gjort annorlunda. Vi ville bara dela med oss av detta till alla. -Danny och Becky W