Anemi, blodbrist

Anemi, blodbrist

Anemi, dåliga blodvärden

Anemi har jag haft i mer än tio år. Hela tiden har jag dragits med högt MCV–värde[1]. De senaste fem åren har även mitt CRP[2] varit högt.

Det är med glädje jag nu kan berätta att både nivån på mitt MCV och nivån på mitt CRP var nere på normal nivå, vid förra månadens provtagning. Min anemi verkar bara ha försvunnit! Dessa resultat har jag inte sett på fem resp tio år och som jag tillskriver hälsosamt åldrande-produkten.

Jag ser med spänning fram emot de framgångar hälsosamt åldrande-produkten kan få med inflammationer i kroppen hos andra människor.

Sandy från Connecticut[1] Medelcellvolym eller MCV är ett blodprov som mäter den genomsnittliga storleken på de röda blodkropparna i blodet. Analysen är användbar för att karakterisera anemier.

[2] C-Reaktivt Protein eller CRP är ett blodprov som mäter mängden C-reaktivt protein som produceras i levern.  Analysen är användbar för att karakterisera (markör för ) inflammationer. Till vardags även kallad ”snabbsänka”.

Comments are closed.